مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
مزایده اموال مازاد و اسقاطی

مزایده اموال مازاد و اسقاطی

اتوجه به آگهی مزایده عمومی مندرج در روزنامه های اطلاعات و مردم نو به مورخه های 13/8/1392 و 15/8/1392 شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 ( زنجان ) در نظر دارد اموال مازاد ، مستعمل و اسقاطی خود را به شرح لیست پیوستی اسناد مزایده طبق مقررات از طریق مزایده به فروش برساند . لذا متقاضیان می توانند با شرای

مهلت شرکت : از تاریخ : 1392/08/15 تا تاریخ : 1392/09/03
وضعیت فعلی : خاتمه یافته
14 آبان 1392 وحید اکبری 6688 0
3 رای
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2025