مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
آدرس مراکز خرید
لیست مراکز خرید گندم سال 1400
ردیف نام انبار آدرس ملکی/ خصوصی تلفن
1 سیلوی غدیر زنجان
میدان هنرستان- کمربندی جنوبی کدپستی : 4516936495
ملکی
33771021-024
2 انبار روباز ولایت کیلومتر 30 جاده قدیم زنجان –تهران –جنب پاسگاه قره بلاغ.کدپستی: 4551173111 ملکی
35873453-024
3 کمیسیون زرین پیمان ابهر زنجان – ابهر کیلومتر 5اتوبان ابهر قزوین کد پستی 1453743358
خصوصی
09123420804
4 دولت آباد
شهرستان ابهر- کیلومتر 27 دولت آباد کدپستی : 4565119998
خصوصی
58534068-024
5 صائین قلعه
صائین قلعه ـ خ هفت تیر ـ جاده امامزاده یعقوب کدپستی : 4574144738
خصوصی
35621200-024
6 کمیسیون حیدری
شهرستان ایجرود - شهر حلب  کد پستی : 4597184165
خصوصی
36823209-024
7 رازبین
کیلومتر 8 جاده زنجان بیجار - مجتمع انباری رازبین
کد پستی : 4535132160
خصوصی
33323066-024
8 جوقین
شهرستان ایجرود-  روستای جوقین  کد پستی : 4536184757
خصوصی
36848253-024
9 کمیسیون زرین پیمان خدابنده زنجان – خدابنده ، کیلومتر 10 جاده همدان      کد پستی :4583137764
خصوصی
09121424293
10 گرماب
خدابنده- شهر گرماب کد پستی : 4587183985
خصوصی
34822254-024
11 کرسف شهرستان خدابنده- شرکت تعاونی کرسف  کد پستی : 4583113485
خصوصی

34355236-024
12
پرچین
شهرستان خدابنده- روستای پرچین   کد پستی : 4581135617
خصوصی
58560036-024
13 توپقره
شهرستان خدابنده- روستای نظرقلی  کدپستی: 4581154111
خصوصی
34574232-024
14 نظر قلی
شهرستان خدابنده- روستای نظرقلی   کدپستی: 4581154111
خصوصی
34574232-024
15 نور آباد
شهرستان خدابنده- نور بهار- خیابان امام   کد پستی : 4585175556
خصوصی
34366363-024
16 دوتپه
شهرستان خدابنده- روستای دو تپه   کد پستی : 4581117887
خصوصی
34220706-024
17 زرین رود
شهرستان زرین رود- خیابان شهید وال مزیاری  کد پستی : 4588117149
خصوصی
34622319-024
18
باشقشلاق
شهرستان خدابنده- گرماب- روستای باشقشلاق  -کد پستی : 4586118987
خصوصی
09120794763
19 محمد خلج شهرستان قیدار - بخش بزینه رود - روستای محمد خلج کد پستی : 4589136577
خصوصی
34627321-024
20 گوگرچینک
شهرستان خدابنده- گرماب- روستای گوگرچینک
کد پستی : 4587159934
خصوصی
09123414081
21 کهلا
شهرستان خدابنده-روستای کهلا-کد پستی : 4589135355
خصوصی
34628009-024
22
کمیسیون گندمک ولیعصر
جاده ترانزیت زنجان تهران جنب پلیس راه-کد پستی :4516118813
خصوصی
09121417095
23 کمیسیون سنبل ماهدشت زنجان ، شهرک صنعتی علی آباد نبش خیابان آبان کد پستی :4533155534
خصوصی
32221555-024
24 کمیسیون سنبله گندم طلایی زنجان ، شهرک صنعتی علی آباد خیابان سهروردی کد پستی : 1391834461
خصوصی
33221822-024
25 کمیسیون دانه زرین (درحال پیگیری) زنجان.شهرک صنعتی علی آباد.فاز 2.جنب میدان چمران.کد پستی:4533155538
خصوصی
32221832-024
26
کمیسیون فخر
زنجان ، شهرک صنعتی علی آباد خیابان آبان یک کد پستی : 4533155584
خصوصی
32221755-024
27
تابان
زنجان. روبروی پارک ملت.کدپستی: 4516943146
خصوصی
33770102-024
28 کمیسیون سلیمانی
نیک پی ، سه راهی ماهنشان ، جنب پاسگاه نیک پی کد پستی :4546159949
خصوصی
09121410483
29 سهرین
زنجان- دهستان سهرین-کد پستی : 4538185873
خصوصی
32243233-024
30 حصار
کیلومتر 85 جاده زنجان- میانه ، روستای حصار-کد پستی : 4554168871
خصوصی
32635263-024
31 کمیسیون گل آرد زاگرس کیلومتر 7جاده سلطانیه –خدابنده کد پستی : 4551148944
خصوصی
3663523-024
32 دستجرده
طارم- روستای دستجرده-کد پستی : 4594116769
خصوصی
32833622-024
33 کمیسیون غلامیان کیلومتر 65 جاده زنجان دندی سه راهی دوزکند کد پستی : 4548135481
خصوصی
09121411827
34
قواق
شهرستان دندی- روستای قواق سفلی-کد پستی : 4547165799
خصوصی
09100261710
35 دندی
شهرستان دندی
کدپستی : 4547196671
خصوصی
36522252-024
36
ماهنشان
ماهنشان - خیابان آیت اله خویی، جنب بنیاد شهید-کد پستی :  4541653575
خصوصی
36222210-024
19 تیر 1400 مدیر سایت 81
3 رای
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2022