مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
برنامه های عملیاتی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان در سال 1399
 بخش دوم از  جدول
برنامه های عملیاتی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان در سال 1399 عبارت است از :
ردیف نام برنامه عملیاتی واحد اجرا کننده هدف سال توضیحات
1 مدیریت ذخایر و موجودی شکر (استان) توزیع فروش براساس برنامه مصوب ستاد تنظیم بازار
2 درخواست گندم وارداتی در راستای ارتقاءکیفیت آرد تولیدی استان بازرگانی بر اسا میزان تخصیص  به استان و فروش به کارخانجات آرد سازی استان
3 بهسازی و نوسازی واحد های نانوایی استان بازرگانی براساس تفاهم نامه ارسالی شرکت بازرگانی دولتی ایران
4 راهبری سیلو ها و مراکز ذخیره سازی دولتی توسط بخش خصوصی بازرگانی بر اساس نوع  قرار داد ارسالی  (نظارت بر قرار دادها برون سپاری )
5 برنامه ریزی و نظارت بر اختلاط گندم در استان با هدف افزایش کیفیت تولید نان کنترل کیفی بر اساس بخشنامه های ارسالی
6 تعیین و سنجش کیفیت گندم خرید داخلی کنترل کیفی بر اساس بخشنامه های ارسالی ماهانه تدوین گزارش و ارسال به مرکز
7 نظارت بر تجهیز ،نگهداری و بازسازی مرکز ذخیره سازی در سیلو های دولتی استان واحد فنی بر اساس بخشنامه های ارسالی
8 فروش و توزیع شکر خانوار و صنف بر اساس برنامه و مصوبات ابلاغی شرکت بازرگانی دولتی ایران توزیع فروش براساس مصوبات ارسالی

 
12 اردیبهشت 1400 مدیر سایت 26
1 رای
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2022