مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
بهسازی تعداد 15 واحد نانوایی
در شش ماهه دوم سال جاری تاکنون تعداد 15 واحد نانوایی در استان بهسازی شده اند.وام اختصاص برای این امر توسط بانک عامل سپه استان واریز می گردد. به گفته مهندس رحمنی سرپرست معاونت بازرگانی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان واحدهای متقاضی که تاکنون موفق به دریافت وام نشده اند به اتحادیه های شهرستان مربوطه مراجعه و سپس از طریق اتحادیه نانوایان شهرستان جهت دریافت وام به بانک عامل سپه معرفی می شوند.وی افزود: این وام 40 میلیون تومان بوده که به دو طریق پرداخت می گردد
1- برای سرمایه گردش واحد
2- بهسازی واحد نانوایی .
شایان ذکر است واحد آرد ونان این اداره کل با شماره تماس 02433454503 آماده هرگونه توضیح در این خصوص می باشد .
26 بهمن 1399 مدیر سایت 83
0 رای
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2022