مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
به گزارش روابط عمومی شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه 14، محمد ایزدی با اشاره به انجام ارزیابی و سنجش کیفیت انواع نان سنتی کشور که هر دو ماه توسط مرکز پژوهشهای غلات شرکت بازرگانی دولتی ایران صورت می‌گیرد، اظهار کرد: براساس  نتایج بدست آمده از سنجش کیفی نان کشور در آبان ماه، نان تافتون تولید شده در زنجان نمره‌ی 100 را به نام خود ثبت کرد و از حیث دارا بودن شاخص‌های کیفیت به عنوان نان برتر کشور شناخته شد.

ایزدی تشریح کرد: کل نمونه‌های نان های مورد ارزیابی در آبان 731 قرص نان شامل:  89 نمونه نان سنگک، 210 نمونه نان بربری، 25 نمونه نان تافتون و 227 نمونه نان لواش، بوده است که میانگین نمره کیفی نان سنگک، بربری و لواش بین 80 تا 85 بوده و نمره‌ی کیفی نان تافتون 100 است.

وی افزود: مطابق نتایج ارزیابی ‌های کیفی بعمل آمده، مقایسه میانگین نمره‌ کیفیت انواع نان در واحدهای نانوایی طی مهر و آبان سال جاری نشان می‌دهد که کیفیت نان از ثبات نسبی برخوردار بوده است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14، اظهارکرد: کیفیت نان‌های سنتی با استاندارد شماره 2628 سنجیده می‌شود و براساس آن، ویژگی‌های نظیر: سطح رویی و زیرین، رنگ، بافت، قابلیت جویدگی، عطرنان ارزیابی می‌شوند.

ایزدی خاطر نشان کرد: در استان زنجان 621 واحد نانوایی فعالیت دارد که از این تعداد 362 واحد لواش، 161 واحد بربری، 88 واحد سنگک و 10 واحد تافتون نان  مردم را تهیه و تامین می‌کنند. http://www.gtc-portal.com/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=188&newsview=11434
20 دی 1396 مدیر سایت 390
0 رای
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020