مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
ردیف نام سیلوها
و مراکز ذخیره ای
ظرفیت (تن) نوع مرکز آدرس
92 93 94 95 96 97
1 انبار روباز ولایت 100000 100000 100000 100000 100000 100000 دولتی روستای قره بلاغ شهرستان سلطانیه
2 سیلوی غدیر 7000 7000 7000 7000 7000 7000 دولتی کمربندی جنوبی زنجان
3 تابان خمسه 22000 22000 22000 22000 22000 22000 خصوصی روبروی شهربازی
4 دانه زرین 35000 35000 35000 35000 35000 35000 خصوصی شهر صنعتی علی آباد
5 گندم طلایی 32000 32000 32000 32000 32000 32000 خصوصی شهر صنعتی علی آباد
6 ماهدشت 25000 25000 25000 50000 50000 50000 خصوصی شهر صنعتی علی آباد
7 فخر 32000 32000 32000 32000 32000 32000 خصوصی شهر صنعتی علی آباد
8 زرین پیمان خدابنده 70000 70000 70000 110000 110000 110000 خصوصی کیلومتر 15 خدابنده زرین رود
9 زرین پیمان ابهر 30000 30000 30000 30000 50000 50000 خصوصی کیلو متر 5 اتوبان ابهر تاکستان
10 گندمک ولیعصر 0 6000 12000 28000 28000 28000 خصوصی جنب پلیس راه زنجان - ابهر
11 حیدری 0 6000 6000 14000 14000 14000 خصوصی کیلومتر 15 ایجرود حلب
12 غلات کندو زرین رود 0 0 0 0 70000 70000 خصوصی خدابنده ـ بخش زرین رود
13 سیلوی یاری 0 0 0 0 0 30000 خصوصی ماهنشان ـ بخش دندی
14 سیلوی غلامیان 0 0 0 0 0 10000 خصوصی ماهنشان ـ بخش دندی
جمع 353.000 365.000 371.000 460.000 550.000 590.000
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021