مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
 
  • خداوند را در همه حال ناظر بر اعمال و رفتار خویش بدانیم
  • فرصت خدمت به مردم عزیز را موهبت و امانت الهی بشماریم
  • در حفظ شأن و شخصیت و ادای احترام به حقوق ارباب رجوع کوشا باشیم
  • اندیشه مان بر مدار اعتدال ، تصمیماتمان با تدبیر و رفتارمان در چارچوب قانون باشد
  • صداقت در گفتار ، سلامت در رفتار و احترام به افکار عمومی را سر لوحه کار خود قرار دهیم
  • پذیرای نقد و نظر دیگران بوده و مسئولیت اشتباهات خود را بپذیریم
  • با ارائه خدمت دقیق و مناسب، رشد و تعالی شرکت را مد نظر قرار دهیم
  • دفاع از منافع شرکت را بر منافع شخصی خود مقدم بداریم
  • در حفظ اطلاعات و اسرار شرکت بکوشیم و امانت دار باشیم
  • با اندیشیدن تدابیر مفید، شعله های امید را در دل ذینفعان و مراجعین برافروزیم
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2025