مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
  تاریخچه ، اهداف و اقدامات
مقدمه:
    شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در طول عمر 40ساله فعالیت خود، همواره به عنوان بازوی توانمند دولت در انجام وظایف حاکمیتی تهیه و تامین، خرید، ذخیره سازی و توزیع کالاهای اساسی کشور مطرح بوده و با بر خورداری از تجربیات وامکانات فراوان و بدنه کارشناسی قوی، یکی از برندهای شناخته شده و معتبرجمهوری اسلامی ایران در بازار جهانی کالاهای اساسی به شمار می رود، به گونه ای که بسیاری از چالشها و بحران های مرتبط با کمبود کالاهای اساسی و پر مصرف  کشور در طول سالیان گذشته به سر پنجه تدبیر، توانمندی و اعتبارات بین المللی این شرکت مرتفع گردیده است.
   حضور مستمر و به هنگام در بازارهای جهانی و آشنایی کامل با قوانین و قواعد بازارها، خوشنامی در ایفای تعهدات داخلی و خارجی، برخورداری از امکانات و سازو کارهای لازم جهت اجرای صحیح ماموریت ها و انجام تکالیف و وظایف محوله، رعایت کامل قوانین، مصوبات، آیین نامه هاو دستورالعملها، تکیه و تاکید بر اصل مشتری مداری و رعایت حقوق ذینفعان و ذیربطان، مدنظر قراردادن مصالح و منافع ملی در انجام امور، برنامه محوری و حرکت برمدار سیاستها و تصمیمات کارشناسانه و جمعی، حمایت از تولیدات داخلی و حفظ و حراست از منابع مالی و اقتصادی کشور و به تعبیر رساتر؛ انگیزه و اشتیاق وافر خدمت به ملت شریف و مملکت اسلامی و حفظ امنیت و جلب رضایت حد اکثری جامعه و بر خورداران از خدمات، ازجمله مولفه های است که چهره ی این شرکت را در عرصه های داخلی و بین المللی موجه ومشعشع ساخته است.
تاریخچه:
    با استناد به ماده 7 قانون تشكيل وزارت بازرگاني مصوب 30 تيرماه 1353 ، شركتي زیر عنوان " شركت سهامي گسترش خدمات بازرگاني " تشكيل و اساسنامه آن در تاريخ 12 تيرماه 1354 به تصويب رسيد.
با تغییر و گسترش قلمرو فعالیت و تشکیلات اجرایی ، مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ 27/12/1382 تشکیل و نام شرکت به غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 تغییر یافته و در اداره ثبت شرکت ها واقع در زنجان به شماره 5463 ثبت شده است. متعاقباً طبق مصوبه مورخ 31/1/1384 هیئت وزیران اساسنامه جدید شرکت به تصویب رسیده است و مرکز اصلی آن در زنجان خیابان بعثت روبروی پارک اندیشه و سیلوهای آن در زنجان و قره بلاغ سلطانیه می باشد.
فعاليت های شركت سهامي گسترش خدمات بازرگاني تا سال 1377 تحت همين نام ادامه داشت تا اين كه دراین سال و سالهاي پاياني برنامه دوم و درطول برنامه سوم توسعه اقتصادي كشور (83- 1379 ) 4 ادغام و انحلال، براساس مصوبات شوراي عالي اداري و برنامه هاي توسعه ای كشور و با هدف تمركز كامل امور بازرگاني دولتي در يك شركت مادر تخصصي، به شرح ذیل به مرحله اجرا گذاشته شد:
 
 ادغام اول: ادغام معاونت خدمات بازرگاني،از تشكيلات وزارت بازرگاني سابق،درشركت سهامي گسترش خدمات بازرگاني و اصلاح نام آن به سازمان گسترش خدمات بازرگاني از خرداد ماه 1377.
 
 ادغام دوم: انحلال شركت سهامي قند و شكر كشور و انتقال و واگذاري وظايف و ماموريتهاي آن به سازمان گسترش خدمات بازرگاني از خرداد ماه 1377.
 
ادغام سوم: ادغام شركت سهامي بازرگاني دولتي ايران در سازمان گسترش خدمات بازرگاني طبق مصوبه شماره 561/013ط مورخ 28/2/1381 شوراي عالي اداري، و تغيير نام آن به شركت بازرگاني دولتي ایران از خرداد ماه 1381.
 
 ادغام چهارم: انحلال سازمان غله کشور دراجراي بند2 مصوبه شماره 561/013ط مورخ 28/2/1381 شوراي عالي اداري و انتقال و واگذاري وظايف و ماموريتهاي آن به شركت بازرگاني دولتي ايران از اسفند ماه 1382 .
  شركت بازرگاني دولتی ايران از آنجا که علاوه بر سياستگذاري در زمينه ی تنظیم بازار و خريد و نگهداري و توزيع كالاهاي اساسي، حساس و ضروري کشور، راهبري شركت هاي تابعه 14 گانه ی خود، به منظور اجرای این سیاستها و سایر تکالیف و سیاست های ابلاغی، را برعهده دارد، لذا تحت عنوان " شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران " نامیده شده است.
انتقال به وزارت جهاد کشاورزی:
   در راستای اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 24/11/1391 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی شماره 181557/ت مورخه 6/12/1392 مصوب هیأت وزیران و بخشنامه نامه شماره77256/ت مورخه 8/7/1393معاون اول رئیس جمهور، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران از تاریخ فوق به وزارت جهاد کشاورزی، منتقل و اکنون به عنوان زیر مجموعه این وزارتخانه، مأموریت ها و تکالیف حاکمیتی خود را انجام می دهد.
انتقال به وزارت صنعت، معدن و تجارت:
در اجرای مصوبه 27 خردادسال 1398 هیات محترم واگذاری سازمان خصوصی سازی کشور تمامی شرکت های غله و خدمات بازرگانی مناطق 14 گانه کشور  منحل گردیده و به اداره کل تبدیل گردیدند.همچنین از وزارت جهاد کشاورزی منفک و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ملحق شدند.
اهداف:
    اتخاذ سیاست های مناسب وكاربرد روش های صحيح در زمينه ی ارائه ی خدمات بازرگاني و ايجاد تأسيسات مربوط به كالاهاي اساسي ، حساس و ضروري و بهسازي امكانات و خدمات موجود و گسترش آن درسطح كشور، به منظور بهبود امور مربوط به تامین و خرید، نگهداري، بسته بندي، پخش و توزيع و ساير موارد مرتبط با کالاهای اساسی و تشويق و راهنمايي بخش خصوصي به سرمايه گذاري در موارد مذكور، ازجمله اهداف شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران است.
 
اقدامات و فعالیت ها:
    نقش و جايگاه شركت مادرتخصصی بازرگاني دولتي ايران در انجام ماموريت هاي بخش بازرگاني كشور شامل: تهيه و تامين كالاهاي اساسی و استراتژيك از جمله: گندم، برنج، روغن خام و شكر خام و ...، بهسازي امور مربوط به خرید، دخيره سازي و نگهداري و توزيع كالا ها و نظارت كامل بر اجرای این امور،از اهمیت ویژه ای برخوردار و بيانگر حضور فعال شركت بازرگاني دولتي ايران در عرصه اقتصادی كشور می باشد.
عمده فعاليتهاي اصلي شركت بازرگاني دولتي ايران حول محور برنامه هاي اجرايي مصوب وبا هدف مشاركت كيفي در اجراي سياستهاي تنظيم بازار به شرح زير می باشد:
الف-  خريدتضمینی كالاهاي اساسی تولید داخلی از جمله: گندم و برنج پرمحصول، به منظور حمایت از کشاورزان و تولید داخلی و تامین نیازهای مصرفی کشور.
ب-  خريد، حمل، واردات و توزیع كالاهاي اساسي، حساس و ضروري کشور از جمله: گندم، برنج، روغن خام، شكرخام، گوشت مرغ و گوشت قرمز ... در صورت عدم کفاف تولیدات داخلی، در شورای خرید شرکت و با استفاده از ابزارهاي متداول مانند بازارهاي نقدي ، بازارهاي آتي و حق اختيار خريد و فروش، حسب تکالیف، مجوزهای صادره و مصوبات نهادهای قانونی.
ج- تامین و حفظ موجودی ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی و پرمصرف مردم، حد اقل معادل مصرف 3 ماهه کشور.
د- حمایت از ایجاد و احداث تاسيسات نگهداري و ذخيره سازي كالاهای اساسی شامل: افزایش ظرفیت سيلو ها، انبارها، سردخانه ها و مخازن، توسط بخش خصوصی.
ه-  حمل و توزیع شهري، بين شهري و روستایی كالاهاي مورد عمل توسط شركتهاي تابعه، بگونه ای که این کالاها با شرایط مناسب در اقصی نقاط کشور توزیع شوند.
و- تنظیم بازار داخلی کالاهای اساسی ازطریق عرضه و فروش کالاهای ملکی و در اختیار، در بورس کالای کشاورزی ایران.
ز- اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی تولید و مصرف گندم، آرد و نان، از طریق انجام و اجرای طرح ها و برنامه های مختلف شامل: حمایت و اعطای تسهیلات به بخش خصوصی در زمینه احداث و گسترش  کارخانجات تولید نان به روش صنعتی، اجرای طرح مهارت آموزی نانوایان، اعطای تسهیلات بهسازی و نوسازی واحدهای نانوایی، مشارکت در ساخت و تولید برنامه های فرهنگی، اجرای طرح رتبه بندی کارخانجات آردسازی، اجرای طرح درجه بندی نانوایی ها بر اساس اصول کیفی و بهداشتی تولیدو......
ح- سازماندهي و آماده سازي سهام دولتي شركت هاي زيرمجموعه قابل واگذاري، در راستاي گسترش نقش بخش خصوصي و تعاوني و اجراي سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی. 
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2025